Bölüm Başkanlığı

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL
İletişim: 0252 211 1421 / utugba@mu.edu.tr
 
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Esra Burcu BULGURCU GÜREL
İletişim: 0252 211 5465 / esragurel@mu.edu.tr
 
Bölüm Farabi Koordinatörü: Doç. Dr. Esra Burcu BULGURCU GÜREL
İletişim: 0252 211 5465 / esragurel@mu.edu.tr
 
Bölüm Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Taner SIĞINDI
İleitişim: 0252 211 5589 / tanersigindi@mu.edu.tr
>