Misyon ve Vizyon

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Misyonu: Küresel rekabet ortamında uluslararası ticari fırsatları değerlendirmek, tehditleri öngörmek ve süreçleri yönetmek, uluslararası finans alanında çalışmak üzere araştırmacı, esnek, açık fikirli ve uluslararası profile sahip uzman, yönetici ve liderleri içeren bir küresel ticaret ve finans takımı oluşturmaktır.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Vizyonu: Eğitim, öğretim, araştırma kalitesi ve işbirlikleri ile ilk sıralarda tercih edilen, Türkiye’nin uluslararası ticaret politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında ve uluslararası finansa alanında etkin şekilde görev alan, küresel toplum ve iş dünyasına katma değer sağlayan, evrensel değerlere saygılı, değişimi izleyen ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır. 
>